Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice"

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej

   w miejscowości Modrzejowice

W ramach dokumentacji należy wykonać między innymi:

- projekt budowlano-wykonawczy;

- przedmiar robót, kosztorys inwestorski;

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- projekt stałej organizacji ruchu.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej został określony w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2).

2. Termin wykonania zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia: 15.12.2020r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2020 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marian Ruszkowski
Ilość wyświetleń: 282
13 sierpnia 2020 12:04 (Marian Ruszkowski) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_projekt_przebudowa_drogi_w_miejscowosci_m odrzejowice_projekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2020 15:23 (Marian Ruszkowski) - Opublikowanie dokumentu.
31 lipca 2020 15:22 (Marian Ruszkowski) - Dodanie załącznika [mapa_pogladowa_droga_gminna_w_mci__modrzejowice.png] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)