Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skaryszew” obejmująca 1893 szt. punktów świetlnych (oprawy sodowe - 1840 sztuk, oprawy metalohalogenkowe – 28 sztuk i LED – 25 sztuk).

               Wykonawca , odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew i ponosi wszelkie konsekwencje, w tym konsekwencje prawne, z tytułu prowadzonej niewłaściwie konserwacji lub niewłaściwego zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku przedmiotu zamówienia.

               Wykonawca winien posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w postaci źródeł światła, a także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 150).


TERMIN SKŁADANIA OFERT:

ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie,

26-640 Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6,

pokój nr 27 (SEKRETARIAT) – I piętrolub KANCELARIA OGÓLNA pokój nr 1 (na parterze przy wejściu do budynku)

do dnia 28 lutego 2020 roku  do godz. 1100


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska I Gospodarowania Mieniem Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2020 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Zawadzka-Kupka
Ilość wyświetleń: 126
28 lutego 2020 12:47 (Katarzyna Zawadzka-Kupka) - Dodanie załącznika [zestawienie_z_otwarcia_ofert_z_dnia_28022020r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 15:16 (Katarzyna Zawadzka-Kupka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__druk_wykazu_uslug.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2020 15:15 (Katarzyna Zawadzka-Kupka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__druk_wykazu_narzedzi_i_urzadzen_ktorymi_dysponuje_lub _bedzie_dysponowal_wykonawca.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)