Wybory Prezydenta RP (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Skaryszew obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu I informuje, co następuje: ...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości...

Wnioski - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg...

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - zgłoszenie indywidualne

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - zgłoszenie indywidualne

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Serwis informacyjny

Serwis informcyjny - wybory na Prezydenta 2020 https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP