Obwieszczenia, Ogłoszenia

Informacja

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50, 650), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 29.05.2018r.
do 18.06.2018r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zawiadamia się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., bądź ich spadkobierców, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50, 650) przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego pod warunkiem złożenia przez nich wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie,
pok. Nr 2a, tel. 48 6103089 wew. 116.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 130
28 maja 2018 10:42 Tomasz Kalita - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)