Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konsultacje społeczne

  • 1.Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96 poz.873 z późn. zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 18 września 2014r. do 1 października 2014r.

4. Forma konsultacji.

Konsultacje będą polegały na wypełnieniu formularza, stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz wyrażeniu opinii na jego temat.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej www.skaryszew.pl, w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie BIP Urzędu Miasta Gminy Skaryszew www.bip.skaryszew.pl, a także dostępny jest w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew na parterze w godz. 7 30 – 15 00.Wypełnione formularze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.karolak@skaryszew.pl do 1 października2014 roku – decyduje data wpływu.

5.Zasięg terytorialny konsultacji.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 331
22 maja 2017 16:33 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_formularz_konsultacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:33 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_konsultacje_spoelczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:33 (Administrator ) - Dodanie załącznika [projekt_programu_wspolpracy_na_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)