Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta...