Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 76_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w miejscowości Skaryszew

Zarządzenie Nr 70_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 67_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania: „Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew” z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: „Budowa oświetlenia części ulicy Grota Roweckiego w Makowie Nowym” – etap II CZĘŚĆ 2: „Budowa oświetlenia wzdłuż...

Zarządzenie Nr 66_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1591/3, położonej w Skaryszewie, będącej własnością Gminy Skaryszew, stanowiącej powierzchnię 25m2

Zarządzenie Nr 64_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 62_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki nr 1016/1 o powierzchni 1285m2, położonej w miejscowości Skaryszew, z przeznaczeniem pod budowę bulwarów wzdłuż rzeki Kobylanki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarządzenie Nr 59_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2019 z dnia 15.02.2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski o przydzielenie lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 56_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r . części nieruchomości położonej w miejscowości Skaryszew, pod usytuowanie ogródka konsumpcyjnego

Zarządzenie Nr 55_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r . części nieruchomości położonej w miejscowości Skaryszew