Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 163_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 158_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu"

Zarządzenie Nr 155_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa pumptracku na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 152_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B.Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie"

Zarządzenie Nr 150_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 listopada 2019 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2213/4 p pow. 3,8325ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Twarogowej

Zarządzenie Nr 149_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 listopada 2019 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 145_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie - etap I"

Zarządzenie Nr 142_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 152/4 i nr 153/4 , o łącznej pow. 1511 m, położonych w miejscowości Kłonowiec Koracz, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Zarządzenie Nr 141_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 146/2, 147/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/2, 155/2, i 305/1, o łącznej pow. 3239 m, położonych w miejscowości Kłonowiec Koracz, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Zarządzenie Nr 137_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 638/3, nr 814/1, nr 639/2, nr 640/3 i nr 644/2, o łącznej pow. 1026 m, położonych w miejscowości Maków, z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę gminą - ul. Nową