Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 155_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa pumptracku na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 149_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 listopada 2019 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 145_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie - etap I"

Zarządzenie Nr 142_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 152/4 i nr 153/4 , o łącznej pow. 1511 m, położonych w miejscowości Kłonowiec Koracz, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Zarządzenie Nr 141_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 146/2, 147/2, 149/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/2, 155/2, i 305/1, o łącznej pow. 3239 m, położonych w miejscowości Kłonowiec Koracz, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Zarządzenie Nr 137_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 638/3, nr 814/1, nr 639/2, nr 640/3 i nr 644/2, o łącznej pow. 1026 m, położonych w miejscowości Maków, z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę gminą - ul. Nową

Zarządzenie Nr 124_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa odcinków oświetlenia na terenia gminy Skaryszew"

Zarządzenie Nr 116_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 110_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: " Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu"

Zarządzenie Nr 108_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych mających miejsce na terenie gminy Skaryszew