Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 128_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funcjonowania, obsługi i ekspolatacji monitoringu wizyjnego na terenie Rynku Miejskiego w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 53_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 50_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie Nr 169_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Stadionu Miejskiego w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 151_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego pn.:"Oficjalna karta świąteczna Miasta i Giny Skaryszew 2019"

Zarządzenie Nr 143_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Finansowo Podatkowym

Zarządzenie Nr 131_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 80_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Organizacyjno-Prawnym