Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 146_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 135_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 134_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie opracowania projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami na kolejny rok budżetowy przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 128_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019, wydatków majątkowych oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019.

Zarządzenie Nr 74_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 77_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie upoważnienia Pani Beaty Bednarczyk - Głównego Księgowego do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 65_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 62_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok