Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 91_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 69_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 68_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 czerwca 2020 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 60_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 57_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 38_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 36_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 35_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 2_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 stycznia 2020 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Referatu Finansowo Podatkowego do Prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 146_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019