Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:- dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie- do wglądu; Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17, tel.48 61 03 089 w. 122

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.Osobie rejestrującej akt urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony z urzędu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2018r. poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

Numer PESEL będzie można otrzymać niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 568
30 marca 2020 13:06 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2019 12:44 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
28 czerwca 2017 14:59 (Administrator) - Aktualizacja danych sprawy.