Zaświadczenie o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składany do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 626-640 Skaryszew ,pokój nr 17,

tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli akty stanu cywilnego dot. osoby składającej wniosek nie są sporządzone w USC Skaryszew, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tych dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r poz. 783 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 236
28 czerwca 2017 14:57 Administrator - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 01:43 Administrator - Utworzenie sprawy.