Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty)
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik USC,

ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew , pokój 17,

tel.48 61 030 89 w. 122

Opłaty

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Skaryszewem, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Podstawa prawna

  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 2082 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Inne informacje

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony , który na wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska , które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 203
28 czerwca 2017 14:47 Administrator - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 01:25 Administrator - Utworzenie sprawy.