Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17, tel. 48 6103 089 w. 122

Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu Po dokonaniu odtworzenia wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

1.Do 30 dni.

2.Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej

Podstawa prawna

Art. 109-113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm..),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 226
28 czerwca 2017 14:46 Administrator - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 01:23 Administrator - Utworzenie sprawy.