Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opłaty

opłata skarbowa – 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Termin i sposób załatwienia

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze - do 7 dni od otrzymania wniosku

Podstawa prawna

art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 64-73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Inne informacje

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
– tel.: 48/ 610 – 30 - 89 wew. 137 e-mail: p.ostrowski@skaryszew.pl

UWAGI:
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 559
30 marca 2020 11:38 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
28 czerwca 2017 14:40 (Administrator) - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 01:14 (Administrator ) - Dodanie załącznika.