Gospodarka odpadami komunalnymi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracje do pobrania w załącznikach

Opłaty

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się kwartalnie bez wezwania, w następujących terminach :

  • za I kwartał – do 15 marca danego roku;
  • za II kwartał – do 15 maja danego roku;
  • za III kwartał – do 15 września danego roku;
  • za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.

Opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy.

Konto bankowe:
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
UL. SŁOWACKIEGO 6
26-640 SKARYSZEW

nr 32 9150 0009 0013 1124 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za …. kwartał ......r.

WYBÓR WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY W OPARCIU O METODĘ GROMADZENIA ODPADÓW ORAZ WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

         Sposób gromadzenia

wielkość gosp.

nieselektywny

selektywny

selektywny  z wykorzystaniem kompostownika

jednoosobowe

 

20

12

8

dwuosobowe

 

36

22

14

trzyosobowe

 

48

28

18

czteroosobowe

 

56

35

22

pięcioosobowe

 

60

40

25

za każdą następną osobę

8

 

6

4

 

Inne informacje

Szczegółowych informacji w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi ( m. in. wypełniania wzorów deklaracji ) udzielają:

podinspektor mgr Renata Kosowska
referent mgr Karol Nogaj
pod numerem telefonu 48/610 – 30 – 89 wew. 111
kierownik referatu inspektor inż. Paweł Ostrowski

pod numerem tel. 48/610–30–89 wew.137

Pytania można przesyłać drogą e-mailową na adres :
odpady@skaryszew.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 314
26 stycznia 2018 09:48 Tomasz Kalita - Aktualizacja danych sprawy.
26 stycznia 2018 09:48 Tomasz Kalita - Aktualizacja danych sprawy.
26 stycznia 2018 09:44 Tomasz Kalita - Aktualizacja danych sprawy.