Wybory Samorządowe

Wybierz rok

Skład Przewodniczących i Zastępców OKW ds. przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia wyników głosowania

Skład Przewodniczacych i Zastępców OKW ds. przeporowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania

Zarządzenie Nr 91 Wojewody mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy