Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł Nr 3/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 25 luty 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 2/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 5 i 13 styczeń 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 1 / 2014

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 18 grudzień 2014r.