Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 39_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 kwietnia 2020 roku

W sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu "Świadczenie usług teleopiekuńczych dla mieszkańców Gminy Skaryszew powyżej 60 roku"..

Zarządzenie Nr 21_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 lutego 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 106_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anety Wilanowicz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań i wydatków decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 101_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Justyny Wilk pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 100_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Lewientowicz pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 99_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Mileny Wojtyniak pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 98_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Madej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 97_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Dziochy pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 96_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Agaty Gronek pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 95_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Martyny Czapczyńskiej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, do postępowań w sprawach świadczeniach wychowawczych...