Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 106_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anety Wilanowicz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań i wydatków decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 101_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Justyny Wilk pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 100_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Lewientowicz pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 99_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Mileny Wojtyniak pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 98_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Madej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 97_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Dziochy pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 96_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Agaty Gronek pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 95_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Pani Martyny Czapczyńskiej pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, do postępowań w sprawach świadczeniach wychowawczych...

Zarządzenie Nr 45_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 kwietnia 2019 roku

W sprawie upoważnienia Pani Anety Wilanowicz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 lipca 2018 r.

W sprawie wygaszenia upoważnienia dla Pani Sylwii Mosioł pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.