Uczniowski Klub Sportowy "PROMYK"

Dane teleadresowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym
Dzierzkówek Stary
26-640 Skaryszew

tel. (48) 610-32-05

Numer w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Radomskiego: 38

Zarząd klubu:

 

1. Urszula Szarek - prezes

2. Magdalena Kos - wiceprezes

3. Piotr Szarek - sekretarz

4. Agnieszka Słowik - członek

5. Justyna Gazda - członek

Uczniowski Klub Sportowy "PROMYK" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym powstał 14 lipca 2003 roku decyzją Starosty Radomskiego o wpisaniu klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych. UKS PROMYK jest stowarzyszeniem uczniów, nauczycieli i sympatyków zdrowego i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież.

Celem działalności klubu jest:

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o ich możliwości fizycznej;

- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw zgodnych z ich zainteresowaniami i zdolnościami;

- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

UKS PROMYK prowadzi zajęcia w sekcjach:

  • lekkoatletyka
  • tenis stołowy
  • piłka nożna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2017 16:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 362
25 lipca 2017 16:02 (Tomasz Kalita) - Zmiana treści zakładki.
25 lipca 2017 16:02 (Tomasz Kalita) - Dodanie nowej zakładki.