Informacje nieudostępnione w BIP

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6
26 – 640 Skaryszew
lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@skaryszew.pl

Pliki do pobrania

  wniosek.doc

  wniosek pdf

  Klauzula informacyjna - Dostęp do informacji publicznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2017 18:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 970
10 lutego 2020 13:00 (Tomasz Kalita) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 12:58 (Tomasz Kalita) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2020 12:57 (Tomasz Kalita) - Zmiana treści zakładki.