Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i 1 drukarki dla Klubu Senior+ w Makowcu gmina Skaryszew

Wypozażenien dla Klubu Senior+

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wyposażenie dla Klubu Senior+ w Makowcu gmina Skaryszew w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, realizowanego przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 102/19...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektowe dla przedsięwziecia pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej w Makowie

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektowe dla przedsięwziecia pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej w Makowie - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający: Gmina Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w miejscowości Odechów "Gawroniec"

Zamawiający: GMINA SKARYSZEW z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew Przedmiotem zamówienia jest remont drogi w miejscowości Odechów „Gawroniec”

Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skaryszew

Badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) zgodnie z zakresem badań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych...

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego

przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2019 roku

Wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego na wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia...

Wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew. Przewidywana ilość usług – 100mg. Oznaczenie CPV: 43221000-8, 45500000-2. Rodzaj zamówienia: usługa

Opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019r. wydanie kompletnej dokumentacji.