Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą 26 szt. komputerów przenośnych

zakup wraz z dostawą 26 szt. komputerów przenośnych - laptopów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. „Internet i Ja”, realizowanego w ramach Projektu „Ja w Internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa...

Zapytanie ofertowe materiały dydaktyczne

Gmina Skaryszew zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł. , pn.: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach Projektu „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków”.

Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowana siłownia plenerowa oraz rozbudowany plac zabaw w miejscowości Maków na działce nr 144/12, Obręb 0018 – Maków. W ramach budowy siłow

„Inteligentne ławki – innowacyjna gmina”.

Przedmiotem zamówienia jest „Inteligentne ławki – innowacyjna gmina”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione i zamontowane 3 sztuki ławek solarnych wraz ze stojakiem na rowery, które zostaną zamontowane na terenie miasta Skaryszew w następujących lokalizacjach: Plac „Rynku” działka nr...

Dostawa masek przeciwgazowych i pochłaniaczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek przeciwgazowych MT 213/2 i pochłaniaczy P 21/1 -W Opis przedmiotu zamówienia: -Maska przeciwgazowa typ MT 213/2 CL Szacunkowa ilość: ok. 6

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadnia pn.: "remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina. Roboty obejmują:

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dla miejscowości na terenie gminy Skaryszew (Janów oraz Skaryszew ul. Zachodnia i część ul. Krasickiego)

termin składania ofert do : 06.11.2017 r termin realizacji zadania : 20 czerwca 2018 r. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentacje projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w ramach zadań: ZADANIE 1.„Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia” ZADANIE 2.„Budowa oświetlenia wzdłuż

„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Skaryszew poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Anielin i Gębarzów oraz budowę siłowni plenerowej w miejscowości Odechów”Wprowadź tytuł dokumentu

ZAPYTANIE OFERTOWE zostało zamieszczone w dniu 25.09.2017 roku pod numerem 55/25/09/2017 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: budowa placów zbaw w miejscowościach Anielin i Gębarzów oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Odechów. Szczegółowe informacje...

Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej w Makowie o długości 1110m.

Skaryszew, 18.04.2017 RIM.2151.20.2017.MR ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew zaprasza do przedłożenia oferty w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej w Makowie...