Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w miejscowości Odechów "Gawroniec"

Zamawiający: GMINA SKARYSZEW z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew Przedmiotem zamówienia jest remont drogi w miejscowości Odechów „Gawroniec”

Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skaryszew

Badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) zgodnie z zakresem badań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych...

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego

przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2019 roku

Wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego na wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia...

Wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew. Przewidywana ilość usług – 100mg. Oznaczenie CPV: 43221000-8, 45500000-2. Rodzaj zamówienia: usługa

Opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019r. wydanie kompletnej dokumentacji.

Dowóz uczniów na basen w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania dla kl. I-III pn. „Umiem pływać”

Dowóz uczniów na basen w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania dla kl. I-III pn. „Umiem pływać”

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego.

Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie

Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie.

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla 47 Beneficjentów na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 40 gospodarstw domowych, oraz 7 szkół o parametrach: stały dostęp do sieci Internet, transfer do komputera użytkownika w gospodarstwie domowym (download) minimum 2 Mb/s, transfer od komputera użytkownika w gospodarstwie domowym (upload) minimum