Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag

Odbiór i unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag z terenu Miasta i Gminy Skaryszew

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew” W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione urządzenia na place zabaw w następujących miejscowościach: Dzierzkówek Nowy, Chomentów Szczygieł. W ramach zadania pn.: „Urządzenie

Przebudowa dachu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Wilczna

Przebudowa dachu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Wilczna.

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew” w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody na terenie gminy Skaryszew wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosku do Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej zgodnie...

Montaż progów zwalniających w miejscowości Janów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przedmiotem zamówienia jest montaż progów zwalniających w miejscowości Janów. Zamówienie obejmuje między innymi: 1) wykonanie progów zwalniających z betonu asfaltowego – 4 kpl., 2) oz

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych w 2020 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew

Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wodociągu w ulicy Mieszka I w Skaryszewie"

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Mechaniczne zamiatanie dróg (pasa jezdni przy krawężniku) po zimowym utrzymaniu na terenie miasta i gminy Skaryszew oraz załadunek i wywóz materiału zamiecionego

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: "Mechaniczne zamiatanie dróg (pasa jezdni przy krawężniku) po zimowym utrzymaniu na terenie miasta i gminy Skaryszew oraz załadunek i wywóz materiału zamiecionego"

Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie

„Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją części działki nr 47 (droga) położonej w obrębie Grabina.”

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...