Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Wznowienie granic i wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją działki nr 207 położonej w obrębie Niwa Odechowska.”

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie punktów granicznych działki nr 207 położonej w obrębie Niwa Odechowska. 2. Stabilizacja punktów granicznych w punktach załamania granic.

Remont ulicy Osiedlowej w miejscowosci Maków oraz remont drogi w miejscowosci Sołtyków

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg: 1.1. Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków Roboty obejmują: 1) odtworzenie (wyznaczenie) trasy - 0,328km; 2) mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych – 984m2 3) miejscowy remont drobnych ubytków w nawierzchni grysami i emulsją – 10m2 4) nawierzchnia...

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe i plac zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew”

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe i plac zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew” W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione urządzenia: 1) na siłownie plenerowe w następujących miejscowościach: Dzierzkówek Stary, Zalesie, Kobylany

Zapytanie ofertowe - Wyznaczenie punktów granicznych

Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją części działki nr 4108 położonej w obrębie Skaryszew-Miasto

Zapytanie ofertowe - Wydzielenie części działki

Wydzielenie części działki nr 577/4 położonej w obrębie Odechowiec z przeznaczeniem na powiększenie działek nr 577/1 i 577/3

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej ulicy Witosa w Skaryszewie"

Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: . „budowa drogi wewnętrznej ulicy Witosa w Skaryszewie”. W ramach dokumentacji należy wykonać między innymi: - projekt budowlano-wykonawczy; - przedmiar robót, kosztorys inwestorski; - szczegółowe specyfikacje techniczne, - projekt...

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Kłonowiec Koracz"

Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o nr 15 i 16)” W ramach dokumentacji należy wykonać między innymi: - projekt budowlano-wykonawczy; - przedmiar robót, kosztorys inwestorski; - szczegółowe...

Zaproszenie do składania ofert Posiłek w szkole i w domu - doposażenie stołówki szkolnej

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia stołówki szkolnej pn: Posiłek w szkole i w domu -doposażenie stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice"

1. Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice” W ramach dokumentacji należy wykonać między innymi: - projekt budowlano-wykonawczy; - przedmiar robót, kosztorys inwestorski; - szczegółowe specyfikacje techniczne, -

Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją działki nr 103 położonej w obrębie Kazimierówka

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...