Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Dostawa sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Makowiec”.

Zapytanie ofertowe Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie zadania „Dostawa sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Makowiec”.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi sie na Schronisku....

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty cenowej "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie oraz zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Skaryszew."

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Odbiór i unieszkodliwienie folii rolniczych...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Odbiór i unieszkodliwienie folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Skaryszew"

Zaproszenie do złożenia oferty - "Zakup suchej kamy dla zwierząt (psów) wraz z dostawą"

Zaproszenie do złożenia oferty - "Zakup suchej kamy dla zwierząt (psów) wraz z dostawą"

Budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi przy cmentarzu w Skaryszewie działka nr 799 (kontynuacja ul. Zachodniej) w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi przy cmentarzu w Skaryszewie działka nr 799 (kontynuacja ul. Zachodniej)”. Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz projekt wykonawczy (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania...

„Dostawa ubrań specjalnych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Skaryszew”

Przedmiotem zapytania jest dostawa ubrań specjalnych ok 30 kompletów dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Skaryszew. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków. Oferowane towary muszą być nowe i posiadać świadectwo CNBOP. Dostawca dostarczy...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyzowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie"

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji zamówienia pn.: „budowa oświetlenia drogowego ul. Asnyka w Skaryszewie"

Opis przedmiotu zamówienia: Informację dot. zleconego zakresu robót w ramach zadania pn.: „budowa oświetlenia drogowego ul. Asnyka w Skaryszewie” można uzyskać w materiałach przetargowych z 2019 roku dla w/w zadania zamieszczonych na stronie BIP Gminy Skaryszew http://bip.skaryszew.pl – zakładka Zamówienia...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji zamówienia pn.: „budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy PSP w Makowcu”

Opis przedmiotu zamówienia: Informację dot. zleconego zakresu robót w ramach zadania pn.: „budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy PSP w Makowcu” można uzyskać w materiałach przetargowych z 2019 roku dla w/w zadania zamieszczonych na stronie BIP Gminy Skaryszew http://bip.skaryszew.pl –...