Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego.

Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie

Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie.

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla 47 Beneficjentów na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 40 gospodarstw domowych, oraz 7 szkół o parametrach: stały dostęp do sieci Internet, transfer do komputera użytkownika w gospodarstwie domowym (download) minimum 2 Mb/s, transfer od komputera użytkownika w gospodarstwie domowym (upload) minimum

Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą 26 szt. komputerów przenośnych

zakup wraz z dostawą 26 szt. komputerów przenośnych - laptopów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. „Internet i Ja”, realizowanego w ramach Projektu „Ja w Internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa...

Zapytanie ofertowe materiały dydaktyczne

Gmina Skaryszew zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł. , pn.: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach Projektu „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków”.

Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowana siłownia plenerowa oraz rozbudowany plac zabaw w miejscowości Maków na działce nr 144/12, Obręb 0018 – Maków. W ramach budowy siłow

„Inteligentne ławki – innowacyjna gmina”.

Przedmiotem zamówienia jest „Inteligentne ławki – innowacyjna gmina”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione i zamontowane 3 sztuki ławek solarnych wraz ze stojakiem na rowery, które zostaną zamontowane na terenie miasta Skaryszew w następujących lokalizacjach: Plac „Rynku” działka nr...

Dostawa masek przeciwgazowych i pochłaniaczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek przeciwgazowych MT 213/2 i pochłaniaczy P 21/1 -W Opis przedmiotu zamówienia: -Maska przeciwgazowa typ MT 213/2 CL Szacunkowa ilość: ok. 6

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadnia pn.: "remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina. Roboty obejmują: