Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Skaryszew w sezonie zimowym 2020/2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu odśnieżania i usuwania śliskości na drogach gminnych na terenie gminy Skaryszew w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na trzy części o następującym charakterze: - odśnieżanie dróg gminnych ( zgarnianie śniegu na pobocze z całej szerokości jezdni) - zwalczanie i likwidacja...

Wykonanie dokumentacji programowych w ramach następujących zadań: Część I: „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skaryszew na okres 2021-2027” oraz Część II: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skaryszew na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”

Wykonanie dokumentacji programowych w ramach następujących zadań: Część I: „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skaryszew na okres 2021-2027” 1) Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy, z uwzględnieniem obszarów

„Wydzielenie części działki nr 36 położonej w obrębie Modrzejowice z trwałą stabilizacją punktów granicznych.”

Przedmiot zamówienia: a. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie części działki nr 36 położonej w obrębie Modrzejowice. b. Stabilizacja punktów granicznych w punktach załamania granic.

„Wznowienie granic i wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją działki nr 207 położonej w obrębie Niwa Odechowska.”

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie punktów granicznych działki nr 207 położonej w obrębie Niwa Odechowska. 2. Stabilizacja punktów granicznych w punktach załamania granic.

Remont ulicy Osiedlowej w miejscowosci Maków oraz remont drogi w miejscowosci Sołtyków

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg: 1.1. Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków Roboty obejmują: 1) odtworzenie (wyznaczenie) trasy - 0,328km; 2) mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych – 984m2 3) miejscowy remont drobnych ubytków w nawierzchni grysami i emulsją – 10m2 4) nawierzchnia...

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe i plac zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew”

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe i plac zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew” W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione urządzenia: 1) na siłownie plenerowe w następujących miejscowościach: Dzierzkówek Stary, Zalesie, Kobylany

Zapytanie ofertowe - Wyznaczenie punktów granicznych

Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją części działki nr 4108 położonej w obrębie Skaryszew-Miasto

Zapytanie ofertowe - Wydzielenie części działki

Wydzielenie części działki nr 577/4 położonej w obrębie Odechowiec z przeznaczeniem na powiększenie działek nr 577/1 i 577/3

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej ulicy Witosa w Skaryszewie"

Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: . „budowa drogi wewnętrznej ulicy Witosa w Skaryszewie”. W ramach dokumentacji należy wykonać między innymi: - projekt budowlano-wykonawczy; - przedmiar robót, kosztorys inwestorski; - szczegółowe specyfikacje techniczne, - projekt...

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowosci Kłonowiec Koracz"

Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o nr 15 i 16)” W ramach dokumentacji należy wykonać między innymi: - projekt budowlano-wykonawczy; - przedmiar robót, kosztorys inwestorski; - szczegółowe...