Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowosci Wilczna

Zamówienie obejmuje: - remont drogi gminnej w miejscowości Wilczna na odcinku 511m, - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilczna na odcinku o długości 645m.

„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia” CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 1 CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 2 CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 3 CZĘŚĆ 4: Demontaż opraw

Ogłoszenie nr 572127-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. Gmina Skaryszew: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia” CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 1; CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 2; CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 3; CZĘŚĆ...

Gmina Skaryszew: „Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew” z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: „Budowa oświetlenia części ulicy Grota Roweckiego w Makowie Nowym” – etap II CZĘŚĆ 2: „Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Radomskiej w Sołtykowie” – etap II

Ogłoszenie nr 552677-N-2020 z dnia 2020-06-19 r. Gmina Skaryszew: „Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew” z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: „Budowa oświetlenia części ulicy Grota Roweckiego w Makowie Nowym” – etap II CZĘŚĆ 2: „Budowa oświetlenia wzdłuż...

Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „ZDALNA SZKOŁA+”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 50 szt. laptopów z oprogramowaniem systemowym o parametrach podanych w SIWZ.

„Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie”

Ogłoszenie nr 536334-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Gmina Skaryszew: Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Skaryszew

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Skaryszew

„Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką – I etap”

Ogłoszenie nr 515794-N-2020 z dnia 2020-02-24 r. Gmina Skaryszew: „Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką – I etap” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie

Ogłoszenie nr 503876-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Gmina Skaryszew: Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest budowa Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie...

„Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu”

Ogłoszenie nr 630211-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. Gmina Skaryszew: „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy