Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego”

UWAGA !!! nowe materiały uwzględniające dopuszczone zmiany: załącznik nr 7 - przedmiar robót, przekroje konstrukcyjne nawierzchni ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków oraz remont ulicy Pogodnej w miejscowości Makowiec

Gmina Skaryszew: Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków i remont ulicy Pogodnej w miejscwości Makowiec Zamieszczanie ogłoszenia:

Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego

Ogłoszenie nr 578888-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Skaryszew: Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest budowa toru pumptrac o nawierzchni asfaltowej na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska...

„Budowa zjazdu, utwardzenie placu oraz rozbiórka części budynku gospodarczo – garażowego na działkach nr ewid. 1106/2, 1107, 1591/4” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Ogłoszenie nr 578856-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Skaryszew: „Budowa zjazdu, utwardzenie placu oraz rozbiórka części budynku gospodarczo – garażowego na działkach nr ewid. 1106/2, 1107, 1591/4” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na...

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej przy ulicy Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew okresie 02.09.2019 do 31.12.2019 r.

Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy do stołówki szkolnej

Przetarg nieograniczony. Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy do stołówki szkolnej przy ul. Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew w roku szkolnym 2019/2020.

Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Chomentów Socha (od strony lasu)

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków oświetlenia na terenie gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia - Montaż przewodu AsXSn 2x25mm² o długości...

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie – etap I

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka oświetlenia na terenie gminy Skaryszew wzdłuż drogi krajowej nr 9 - etap I. Przedmiotowe zadanie dotyczy odcinka od istniejącej SO przy ul. Złotej w Skaryszewie do projektowanej SOK nr 2. Długość odcinka około 1,4 km. W ramach zadania do wykonania są następujące roboty: Budowa linii kablowej...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyoraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,w sposób...

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz

Ogłoszenie nr 532058-N-2019 z dnia 2019-04-04 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe