Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej przy ulicy Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew okresie 02.09.2019 do 31.12.2019 r.

Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy do stołówki szkolnej

Przetarg nieograniczony. Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy do stołówki szkolnej przy ul. Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew w roku szkolnym 2019/2020.

Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Chomentów Socha (od strony lasu)

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków oświetlenia na terenie gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia - Montaż przewodu AsXSn 2x25mm² o długości...

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie – etap I

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka oświetlenia na terenie gminy Skaryszew wzdłuż drogi krajowej nr 9 - etap I. Przedmiotowe zadanie dotyczy odcinka od istniejącej SO przy ul. Złotej w Skaryszewie do projektowanej SOK nr 2. Długość odcinka około 1,4 km. W ramach zadania do wykonania są następujące roboty: Budowa linii kablowej...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyoraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,w sposób...

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz

Ogłoszenie nr 532058-N-2019 z dnia 2019-04-04 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Modernizacja poradni dziecięcej i kartoteki zlokalizowanych na parterze w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie”

Ogłoszenie nr 520777-N-2019 z dnia 2019-03-04 r. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie: Modernizacja poradni dziecięcej i kartoteki zlokalizowanych na parterze w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kalinowej i ul. B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegająca na budowie chodnika wraz odwodnieniem

Ogłoszenie nr 502226-N-2019 z dnia 25.01.2019r. Gmina Skaryszew: Przebudowa ulicy Kalinowej i B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kalinową do parkingu, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

Ogłoszenie nr 656764-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie: Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

Ogłoszenie nr 643098-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"