Wybory do Sejmu i Senatu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 16 września 2019r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 16 września 2019r. w sprawie losowania składów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczpospolitej polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodoych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 września 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 września 2019r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmi RP i do Senatu RP...

Informacja dot. umieszczania plakatów komitetów wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w sprawie bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów wyborczych.

Kalendarz Wyborczy do Sejmu i Senatu 2019r.

Kalendarz Wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu 2019r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitel Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 05 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Na podst. art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r.Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1....