Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I N F O R M A C J A - W Y B O R Y

Zgodnie z Kodeksem wyborczym (Dz.U.Nr 21, poz.112 z późn.zm.) informuję, że w Gminie Skaryszew nastąpiły zmiany niektórych granic obwodów głosowania. W związku z powyższym wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. przeprowadzone zostaną w lokalach które przedstawiam w załączeniu: O B W I E S Z C Z...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2014r Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 22 kwietnia 2014r.

Na podstawie art. 16 § 1, art.61a, 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) - p o d a j ę do wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Skaryszew Uchwałą Nr...

UCHWAŁA Nr XXV/254 /2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 12 § 2, § 11, § 12, § 13 ustawy...

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r.

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.