Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Postanowienie Prezydenta RP - wybory posłów do PE

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

I N F O R M A C J A - W Y B O R Y

Zgodnie z Kodeksem wyborczym (Dz.U.Nr 21, poz.112 z późn.zm.) informuję, że w Gminie Skaryszew nastąpiły zmiany niektórych granic obwodów głosowania. W związku z powyższym wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. przeprowadzone zostaną w lokalach które przedstawiam w załączeniu: O B W I E S Z C Z...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2014r Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 22 kwietnia 2014r.

Na podstawie art. 16 § 1, art.61a, 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) - p o d a j ę do wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Skaryszew Uchwałą Nr...