Wybory Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o rozpoczęciu prac przez OKW ds.przeprowadzenia głosowania

informacja o rozpoczęciu prac w dniu 21 października 2018r. przez Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania.

Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Informacja o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o terminach szkoleń obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Skaryszew

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie o zarejestrowanych kandydatach na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Skaryszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 28 września 2018r.

o zasadach i terminach losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Skaryszewie zarządzonych na 21 października 2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Skaryszew

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skaryszew

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Skaryszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.