Obwieszczenia, Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 29 Otwarty konkurs ofert pomoc społeczna 2016.pdf

Skaryszew dnia, 21.04.2016

RŚP.2151.17.2016.PP

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, informuję, że gmina posiada w swoich zasobach niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego stanowiący środek trwały:

- ciągnik rolniczy URSUS C 360 ; data pierwszej rejestracji 1988.03.09; w 1997r. wymiana silnika, w chwili obecnej ciągnik niesprawny technicznie.

- informację o ciągniku udziela: Piotr Paździórski, tel. 668 492 618

Osoby zainteresowane nabyciem ciągnika rolniczego, proszę o złożenie pisemnej oferty w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6 (sekretariat lub kancelaria) pok. nr 16, w terminie do dnia05.05.2016r.

do godz. 1100.

 

Oferta powinna zawierać:

1.imię i nazwisko oferenta

2.adres zamieszkania,

3.proponowaną cenę nabycia ( proponowana cena nabycia musi być ceną netto do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

4.nabywcy zostanie wystawiona faktura VAT w związku z czym nie ponosi kosztów związanych z zakupem ciągnika (PCC)

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego: Gmina Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew i posiadającej oznaczenie: „Oferta zakupu ciągnika rolniczego URSUS C 360”nie otwierać przed dniem 05.05.2016 roku, godz. 1100.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Paździorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 00:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 309
23 maja 2017 00:16 (Administrator ) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 00:16 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)