Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1153 ) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew przy ul. Słowackiego 6, w pokoju nr 11 w terminie od

01.10.2014r. do 30.11.2014r. w godzinach od 900 – 1300 wyłożone są do wglądu osób zainteresowanych „Uproszczone plany urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa” na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2024r. z gminy Skaryszew dotyczące lasów własności indywidualnej w następujących miejscowościach : Skaryszew, Anielin, Bujak, Chomentów Puszcz, Chomentów Szczygieł, Dzierzkówek Stary, Dzierzkówek Nowy, Gębarzów, Grabina, Huta Skaryszewska, Janów, Kazimierówka, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Kobylany, Maków Nowy, Maków, Makowiec, Modrzejowice, Miasteczko, Niwa Odechowska, Odechów, Odechowiec, Podsuliszka, Sołtyków, Tomaszów, Wilczna, Wymysłów, Zalesie.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

W dniu 24 października 2014r. w godz. 8001500 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 w pok. 19 upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. TAXUS UL Sp. z o. o. ul. Płomyka 56A, 02 – 491 Warszawa w ramach konsultacji społecznych, udzielał będzie zainteresowanym właścicielom lasów informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy dnia 28 września 1991r. o lasach ( ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1153 ) uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Powyższe ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie pod adresem WWW.urzad@skaryszew.ploraz na tablicach ogłoszeń w wymienionych wyżej miejscowościach.

Burmistrz Miasta i Gminy

/ - /

mgr inż. Ireneusz Kumięga

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Chodinow
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 354
22 maja 2017 16:35 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)