Obwieszczenia, Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 14 osób ramach projektu, pt: „ Dać Szansę”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dotyczy udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto.
CPV; 80 50 00 00-9 usługi szkoleniowe


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na przeprowadzenie następujących kursów zawodowych dla 14 osób ramach projektu, pt: „ Dać Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.:

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Wilanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 337
22 maja 2017 16:31 (Administrator ) - Dodanie załącznika [pismo_o_wyniku_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:31 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalaczniki_zakup_kursow_2014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:31 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_zlozenia_oferty_cenowej_kursy_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)