Obwieszczenia, Ogłoszenia

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

z dnia 21 listopada 2013 r.

                                                                                     Skaryszew, 21 listopada 2013 r.

 

 

 

  SEG.2613.1.2013

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

 

 

 

 

            Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, informuję, że gmina posiada w swoich zasobach niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego stanowiący środek trwały:

 

- koparka Ostrówek KT 162; data pierwszej rejestracji 01.02.1977 r.; niesprawna technicznie.

 

 

 

Informacji o pojeździe udziela : Paweł Ostrowski , tel. 606288201

 

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem pojazdu, proszę o złożenie pisemnej oferty                                     w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie do dnia 29 listopada 2013 r. do godz.13.00.

 

Oferta powinna zawierać:

 

- imię i nazwisko oferenta

 

- adres

 

- proponowana cena nabycia.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej : „Oferta zakupu koparki Ostrówek KT 162”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             /-/ Ireneusz Kumięga

 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 348
22 maja 2017 16:09 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)