Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

I.            Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r.  ze zm.)

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/1 o pow. 0,1261ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 50 600 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 62 238 zł      

a.      Działka Nr 4237/1 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana jest przy gruntowej drodze gminnej odchodzącej bezpośrednio od ul. Bogusławskiej. Działka posiada bezpośredni dostęp z w/w ciągu komunikacyjnego, a także możliwość dojazdu od strony nowo wydzielonej drogi o szerokości 12m.

c.       Kształt nieruchomości to wielobok zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok. 35m x 36m.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/2 o pow. 0,1232ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 49 400 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 60 672 zł    

a.      Działka Nr 4237/2 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 35m szerokości x 34m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/3 o pow. 0,0945ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 37 900 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 46 617 zł      

a.      Działka Nr 4237/3 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 34m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/4 o pow. 0,0940ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 37 700 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 46 371 zł      

a.      Działka Nr 4237/4 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 34m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/5 o pow. 0,1868ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 70 300zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 86 469 zł     

a.      Działka Nr 4237/5 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 54m szerokości x 34m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/6 o pow. 0,1851ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 69 700 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 85 731zł    

a.      Działka Nr 4237/6 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 54m szerokości x 34m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/7 o pow. 0,1833ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 69 000 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 84 870zł      

a.      Działka Nr 4237/7 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 54m szerokości x 34m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/8 o pow. 0,1212ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 48 600 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 59 778 zł     

a.      Działka Nr 4237/8 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 36m szerokości x 34m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/9 o pow. 0,1172ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 47 000 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 57 810 zł      

a.        Działka Nr 4237/9 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.        Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.         Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 34m szerokości x 34m głębokości.

d.        Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.        Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/10 o pow. 0,1911ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 71 900 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 88 437 zł      

a.      Działka Nr 4237/10 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to wielobok zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok. 61m szerokości x 32m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

11.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/12 o pow. 0,0970ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 38 900 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 47 847 zł      

a.      Działka Nr 4237/12 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to wielobok zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok. 30m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

12.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/13 o pow. 0,0891ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 35 700 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 911 zł      

a.      Działka Nr 4237/13 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

13.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/14 o pow. 0,0890ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 35 700 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 911 zł       

a.      Działka Nr 4237/14 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

14.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/15 o pow. 0,0887ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 35 600 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 788 zł      

a.      Działka Nr 4237/15 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

15.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/16 o pow. 0,0885ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 35 500 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 665zł   

a.      Działka Nr 4237/16 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

16.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/17 o pow. 0,0882ha, położona w miejscowości Skaryszew   

Wartość netto nieruchomości: 35 300 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 919 zł   

 

a.      Działka Nr 4237/17 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to wielobok zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

17.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/18 o pow. 0,0880ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 35 300 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 919 zł   

a.      Działka Nr 4237/18 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

18.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/19 o pow. 0,0876ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 35 100 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 173 zł      

a.      Działka Nr 4237/19 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

19.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/20 o pow. 0,0874ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 35 000 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 43 050 zł       

a.      Działka Nr 4237/20 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.      Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

20.  Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/21 o pow. 0,1948ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

Wartość netto nieruchomości: 73 300 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 90 159 zł          

a.      Działka Nr 4237/21 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.23.2012.AS z dnia 14.09.2012r.

b.      Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.

c.       Kształt nieruchomości to trapez, o szerokości frontowej ok. 50m, rozszerzającej się do wymiaru 70m oraz ok. 32m głębokości.

d.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.

e.       Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7

 

21.      Nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4007/2 o pow. 0,0287 ha, położoną w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej

 

Wartość netto nieruchomości: 15 000 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 18 450 zł       

 

a.      Działka Nr 4007/2 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.04.2013.AS z dnia 08.04.2013r.

 

b.      Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem pierwotnej działki Nr 4007 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr G.II 7224 – K – 149/91
z dnia 22 kwietnia 1991r.; dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

 

c.       Nieruchomość zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Czeremchowej na osiedlu Błonie w Skaryszewie. Działka posiada bezpośredni dostęp do obu w/w ulic.

 

d.      Kształt nieruchomości to wielobok zbliżony do prostokąta, o wymiarach ok. 19m x 16m.

 

e.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową na mocy decyzji Prezydenta Miasta Radomia o warunkach zabudowy Nr 380/2012 z dnia 07.09.2012r.     

 

22.      Nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4040/2 o pow. 0,1113 ha, położoną w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej

 

Wartość netto nieruchomości: 64 200 zł

 

Wartość nieruchomości z podatkiem VAT 23%: 78 966 zł       

 

a.      Działka Nr 4040/2 powstała w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr RPO.6831.15.2012.AS z dnia 10.05.2012r.

 

b.      Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem pierwotnej nieruchomości
Nr 4040 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr G.II 7224 – K – 146/91 z dnia 16 kwietnia 1991r.; dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

 

c.       Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Czeremchowej na osiedlu Błonie
w Skaryszewie. Działka posiada bezpośredni dostęp z w/w ulicy o nawierzchni asfaltowej.

 

d.      Kształt nieruchomości to wielobok, o szerokości frontowej ok. 38m, rozszerzającej się do szerokości 54m (na głębokości 12m) oraz całościowej głębokości działki względem drogi publicznej ok. 24m.

 

e.      Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy nr 14/12 z dnia 15.02.2012r.

 

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), że przysługuje im prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania
z powyższego prawa należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew
w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 (pok. 11), w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew,
w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 na okres 21 dni, tj. 28.06.2013r. do 18.07.2013r.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie - pokój Nr 4,
tel. 48 6103095 lub 48 610 30 89 wew. 116.   

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 388
22 maja 2017 16:03 (Administrator ) - Dodanie załącznika [dzialki_boguslawska.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:03 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)