Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kominikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Komunikat o braku możliwości zapoznania się z wersją papierową uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 27.

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu uchwały nr 27z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami.

Zawiadomienie - Starostwo Powiatowe w Radomiu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie przeprowadzenia wizji.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla obsługi planowanego bulwaru wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 1265 położonej w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. gruntu 379 położonej w miejscowości Sołtyków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 07/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka technicznego wodociągu w miejscowości Modrzejowice łączącego ujęcie wody w Tomaszowie z wodociągiem zasilanym z ujęcia w gminie Wierzbica na części działek nr ewid. gruntu: 244, 5/32 położonych w miejscowości Modrzejowice.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 06/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 638/9, 638/10, 638/11 położonych w miejscowości Maków

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2020r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2020r. znak sprawy: WOOŚ-II.420.484.2018.MBR.17 zawiadamiające, że strony przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.