Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lutego 2020r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lutego 2020r. WOOŚ_II.420.484.2018.MBR.16 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 351014W Tomaszów - Niwa Odechowska, odcinek od km 0+000 do km 2+011.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z garażami wraz z infrastrukturą.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka technicznego wodociągu w miejscowości Modrzejowice łączącego ujęcie wody w Tomaszowie z wodociągiem zasilanym z ujęcia w gminie Wierzbica na części działek nr ewid. gruntu: 244, 5/32 położonych w miejscowości Modrzejowice

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 638/9, 638/10, 638/11 położonych w miejscowości Maków

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 63, 69/1 położonych w miejscowości Skaryszew.

INFORMACJA - ZGROMADZENIE PUBLICZNE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 15.02.2020r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: budzenie świadomości publicznej dotyczącej praw zwierząt targowych, w szczególności koni. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 02.03.2020...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 04/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 88, 96/1, 96/2, 69/2 położonych w miejscowości Sołtyków.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY SKARYSZEW W ROKU 2020 pn.: „KULTURA DLA WSZYSTKICH”

Informujemy, iż Zarządzeniem nr 13/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skaryszew w roku 2020, w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: "KULTURA DLA WSZYSTKICH".