Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. gruntu 178/15 położonej w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

p w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa publicznie dostępnego samorządowego placu na części działki nr ewid. 36 w miejscowości Antoniów (obręb Modrzejowice)

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wyd. dec. Środowiskowej dla inwestycji pod nazwą "Budowa 11 budynków jednorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą na części działek o nr ewid. 1007/5 i 1011/12 obręb Gębarzów, gm. Skaryszew".

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. 2000, położonej w obrębie Skaryszew, gmina Skaryszew".

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 32/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu 294/1, 294/2, 295/2, 296/2, 316/1, 316/2, 297 położonych w miejscowości Podsuliszka.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 31/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa kablowej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu 91/3, 6 położonych w miejscowości Miasteczko.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 30/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu 590, 592, 594, 596, 598, 600, 265 położonych w miejscowości Odechów.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 29/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. gruntu: 178/15 położonej w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 28/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntu 502, 525/15, 127/3, 128/3 położonych w miejscowości Kobylany.