Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec i Kłonowiec Koracz.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa bulwaru wraz z urządzeniem terenów zielonych w skład którego wchodzić będą ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura oraz monitoring na działce nr ewid. gruntu 972/5 położonej w miejscowości Skaryszew

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat: 1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1602, nr 1603, nr 1604 o łącznej pow. 1,1500ha, położona w obrębie Gębarzów, Gmina Skaryszew Wysokość...

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat: 1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 525/10 o pow. 0,0187ha, położona w obrębie Maków Nowy Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego...

OBWIESZCZENIE - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie -Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

OBWIESZCZENIE

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 20/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej na części działek nr ewid. gruntu 2478/3, 1695, 2045, 2050, 2052, 2053, 2060, 2059, 2061, 2062/2, 2062/3, 2064/1, 2064/2, 2067 położonych w miejscowości Skaryszew

Zawiadomienie - RIŚ.6220.6.2020.KŁ

RIŚ.6220.6.2020.KŁ - zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych w Dzierzkówku Nowym " że w dniu 26 czerwca 2020 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą...

OBWIESZCZENIE

SKO.ŚU.4113.15.722.2020. Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 wraz z infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym na działce nr ewid. gruntu: 6/4 położonej w miejscowości Janów