Regulamin Organizacyjny Urzędu (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 grudnia 2015 r.

Regulamin Organizacyjny od 01.01.2016 wraz załącznikami

Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza: