Referent RIM 2016 rok

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Referacie Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy (RIM).