Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia nr 70/2016 z dnia8 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na „ najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz konkursu na „ najładniejsze stoisko dożynkowe” podczas Dożynek Gminnych w dniu 4 września 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 § 11, a w załączniku Nr 2 § 7 otrzymują brzmienie:

„ Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

I miejsce – 500 zł ( słownie pięćset zł )

II miejsce – 400 zł ( słownie: czterysta zł )

III miejsce 300 zł ( słownie: trzysta zł )

Wyróżnienie – 200 zł ( słownie: dwieście złotych ).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Skaryszew
Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 21:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 499
24 maja 2017 21:32 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_792016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 21:32 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)