Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wybierz rok

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe i plac zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew”

„Dostawa i montaż urządzeń na siłownie plenerowe i plac zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew” W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione urządzenia: 1) na siłownie plenerowe w następujących miejscowościach: Dzierzkówek Stary, Zalesie, Kobylany

Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją działki nr 103 położonej w obrębie Kazimierówka

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Remont drogi dojazdowej w miejscowości Kobylany

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej w miejscowości Kobylany Roboty obejmują: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,325km; 2) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1625m2; 3) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 6cm – 410m2; 4) podbudowa...

Opracowanie dokumentacji projektowych

Opracowanie dokumentacji projektowych: CZĘŚĆ 1 : Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 207 w miejscowości Niwa Odechowska CZĘŚĆ 2 : Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 307 w miejscowości Kłonowiec Koracz CZĘŚĆ 3 : Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 152/1 w miejscowości Zalesie CZĘŚĆ 4 : Budowa siłowni plenerowej...

Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy remizo-świetlicy w systemie modułowym na działce gminnej w miejscowości Zalesie”

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy remizo-świetlicy w systemie modułowym na działce gminnej w miejscowości Zalesie” oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń obejmujących wszystkie niezbędne branże projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego....

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Skaryszew” W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione urządzenia na place zabaw w następujących miejscowościach: Dzierzkówek Nowy, Chomentów Szczygieł. W ramach zadania pn.: „Urządzenie

Przebudowa dachu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Wilczna

Przebudowa dachu budynku remizo-świetlicy w miejscowości Wilczna.

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew” w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody na terenie gminy Skaryszew wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosku do Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej zgodnie...

Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wodociągu w ulicy Mieszka I w Skaryszewie"

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...