Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO (2019)

Wybierz rok

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi sie na Schronisku....

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty cenowej "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie oraz zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Skaryszew."

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Odbiór i unieszkodliwienie folii rolniczych...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Odbiór i unieszkodliwienie folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Skaryszew"

Zaproszenie do złożenia oferty - "Zakup suchej kamy dla zwierząt (psów) wraz z dostawą"

Zaproszenie do złożenia oferty - "Zakup suchej kamy dla zwierząt (psów) wraz z dostawą"

Budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi przy cmentarzu w Skaryszewie działka nr 799 (kontynuacja ul. Zachodniej) w ramach zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi przy cmentarzu w Skaryszewie działka nr 799 (kontynuacja ul. Zachodniej)”. Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz projekt wykonawczy (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania...

Wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego na wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia...

Opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019r. wydanie kompletnej dokumentacji.