Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO (2018)

Wybierz rok

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego.

Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie

Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie.

„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków”.

Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowana siłownia plenerowa oraz rozbudowany plac zabaw w miejscowości Maków na działce nr 144/12, Obręb 0018 – Maków. W ramach budowy siłow

„Inteligentne ławki – innowacyjna gmina”.

Przedmiotem zamówienia jest „Inteligentne ławki – innowacyjna gmina”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zakupione i zamontowane 3 sztuki ławek solarnych wraz ze stojakiem na rowery, które zostaną zamontowane na terenie miasta Skaryszew w następujących lokalizacjach: Plac „Rynku” działka nr...

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadnia pn.: "remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina. Roboty obejmują: