Przetargi

Wybierz rok

Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych

Ogłoszenie nr 612125-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. Gmina Skaryszew: Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu”

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 9.08.2018 r. godz. 11:00, Nowy zmieniony załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia - PRZEDMIAR ---(WYJAŚNINIE NR 1)-Ogłoszenie nr 500180895-N-2018 z dnia 31-07-2018 r. O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 591117-N-2018 z dnia 2018-07-18 r. Gmina Skaryszew: Budowa boiska wielofunkcyjnego...

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów

Ogłoszenie nr 588230-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. Gmina Skaryszew: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Makowiec na terenie gminy Skaryszew

Ogłoszenie nr 584421-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Gmina Skaryszew: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Makowiec na terenie gminy Skaryszew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów...

„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole”

Ogłoszenie nr 582237-N-2018 z dnia 2018-07-02 r. Gmina Skaryszew: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Skaryszew i Zalesie

Ogłoszenie nr 550230-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Skaryszew: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Skaryszew i Zalesie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie

Ogłoszenie nr 613220-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Skaryszew: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa

Ogłoszenie nr 598982-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Skaryszew: Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert: 24.10.2017r. godz. 11.00....

Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy

Ogłoszenie nr 597454-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert: 20.10.2017r., godz. 11.00.

Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej

Ogłoszenie nr 596265-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Krótki opis przedmiotu zamówienia : Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej...