Przetargi (2019)

Wybierz rok

„Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego”

UWAGA !!! nowe materiały uwzględniające dopuszczone zmiany: załącznik nr 7 - przedmiar robót, przekroje konstrukcyjne nawierzchni ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego

Ogłoszenie nr 578888-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Skaryszew: Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest budowa toru pumptrac o nawierzchni asfaltowej na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska...

„Budowa zjazdu, utwardzenie placu oraz rozbiórka części budynku gospodarczo – garażowego na działkach nr ewid. 1106/2, 1107, 1591/4” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Ogłoszenie nr 578856-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Skaryszew: „Budowa zjazdu, utwardzenie placu oraz rozbiórka części budynku gospodarczo – garażowego na działkach nr ewid. 1106/2, 1107, 1591/4” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na...

Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Chomentów Socha (od strony lasu)

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków oświetlenia na terenie gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia - Montaż przewodu AsXSn 2x25mm² o długości...

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie – etap I

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka oświetlenia na terenie gminy Skaryszew wzdłuż drogi krajowej nr 9 - etap I. Przedmiotowe zadanie dotyczy odcinka od istniejącej SO przy ul. Złotej w Skaryszewie do projektowanej SOK nr 2. Długość odcinka około 1,4 km. W ramach zadania do wykonania są następujące roboty: Budowa linii kablowej...

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz

Ogłoszenie nr 532058-N-2019 z dnia 2019-04-04 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Przebudowa ulicy Kalinowej i ul. B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegająca na budowie chodnika wraz odwodnieniem

Ogłoszenie nr 502226-N-2019 z dnia 25.01.2019r. Gmina Skaryszew: Przebudowa ulicy Kalinowej i B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kalinową do parkingu, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane