Przetargi (2017)

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie

Ogłoszenie nr 613220-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Skaryszew: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa

Ogłoszenie nr 598982-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Skaryszew: Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert: 24.10.2017r. godz. 11.00....

Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy

Ogłoszenie nr 597454-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert: 20.10.2017r., godz. 11.00.

Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej

Ogłoszenie nr 596265-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Krótki opis przedmiotu zamówienia : Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej...

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole

Ogłoszenie nr 594653-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. Gmina Skaryszew: Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole Krótki opis przedmiotu zamówienia : Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole zlokalizowane

Przebudowa drogi Chomentów Socha – Bardzice

Ogłoszenie nr 578095-N-2017 z dnia 2017-08-25 r. Gmina Skaryszew: przebudowa drogi Chomentów Socha – Bardzice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Budowa drogi w miejscowości Kłonowiec Koracz (dz. nr 130)

Ogłoszenie nr 564198-N-2017 z dnia 2017-08-04 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi w miejscowości Kłonowiec Koracz (dz. nr 130) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Pełny tekst ogłoszenia poniżej w pliku pdf.

Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa

Ogłoszenie nr 561431-N-2017 z dnia 2017-08-01 r. Gmina Skaryszew: Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Pełny tekst ogłoszenia w pliku pdf poniżej....

Dostawa owoców, warzyw dla Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 546411-N-2017 z dnia 2017-07-06 r. Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie: Dostawa owoców, warzyw dla Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia...

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole

UWAGA !! DODANO załącznik nr 8 - przedmiar oraz specyfikację techniczną - branża sanitarna „Modernizacja