Przetargi

Wybierz rok

„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia” CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 1 CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 2 CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 3 CZĘŚĆ 4: Demontaż opraw

Ogłoszenie nr 572127-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. Gmina Skaryszew: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia” CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 1; CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 2; CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia - Odcinek nr 3; CZĘŚĆ...

Gmina Skaryszew: „Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew” z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: „Budowa oświetlenia części ulicy Grota Roweckiego w Makowie Nowym” – etap II CZĘŚĆ 2: „Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Radomskiej w Sołtykowie” – etap II

Ogłoszenie nr 552677-N-2020 z dnia 2020-06-19 r. Gmina Skaryszew: „Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew” z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: „Budowa oświetlenia części ulicy Grota Roweckiego w Makowie Nowym” – etap II CZĘŚĆ 2: „Budowa oświetlenia wzdłuż...

„Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie”

Ogłoszenie nr 536334-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Gmina Skaryszew: Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką – I etap”

Ogłoszenie nr 515794-N-2020 z dnia 2020-02-24 r. Gmina Skaryszew: „Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką – I etap” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie

Ogłoszenie nr 503876-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Gmina Skaryszew: Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest budowa Utworzenie Centrum Aktywności przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie...

„Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego”

UWAGA !!! nowe materiały uwzględniające dopuszczone zmiany: załącznik nr 7 - przedmiar robót, przekroje konstrukcyjne nawierzchni ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego

Ogłoszenie nr 578888-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Skaryszew: Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest budowa toru pumptrac o nawierzchni asfaltowej na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska...

„Budowa zjazdu, utwardzenie placu oraz rozbiórka części budynku gospodarczo – garażowego na działkach nr ewid. 1106/2, 1107, 1591/4” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Ogłoszenie nr 578856-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Skaryszew: „Budowa zjazdu, utwardzenie placu oraz rozbiórka części budynku gospodarczo – garażowego na działkach nr ewid. 1106/2, 1107, 1591/4” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na...

Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia CZĘŚĆ 2: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Chomentów Socha (od strony lasu)

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków oświetlenia na terenie gminy Skaryszew z możliwością składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. CZĘŚĆ 1: Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i ul. Zachodnia - Montaż przewodu AsXSn 2x25mm² o długości...