Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 14_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism